Dordt Control

Eline van der Vorm

Aan de wethouder: schriftelijke vragen over Pand Teerlink

Waarde wethouder,

Mijn zorgen richten zich al langere tijd op de toestand waarin het Pand Teerlink zich bevindt. Sinds 2015 (!) zit er een gat in het dak van het gemeentelijke monument aan de Korte Kalkhaven en bent u daarvan op de hoogte. Sinds maart 2016 heb ik u meerdere malen schriftelijke vragen gesteld hieromtrent.

Meerdere inwoners van Dordrecht hebben u sinds 2015 verzocht om in te grijpen. In augustus 2016 zou er dan eindelijk een handhavingstraject zijn gestart, zo begreep ik uit antwoorden op mijn eerder gestelde vragen. Op dit moment leven we in oktober 2017 en kan Pand Teerlink zich schrap zetten voor de winter, want het gat in het dak zit er nog steeds.

  1. Gaat de gemeente Dordrecht wachten met daadwerkelijk ingrijpen tot het pand is ingestort?
  2. Kunnen we wel spreken van handhaving als we inmiddels bijna twee jaar verder zijn en het pand nog steeds niet kan rekenen op bescherming tegen de weersinvloeden?
  3. Kunt u mij -en de rest van de stad die zich dit ongetwijfeld afvraagt bij het langslopen- uitleggen hoe het toch mogelijk is dat een gemeentelijk monument jarenlang wordt verstoken van ieder onderhoud, en dit stadsbestuur het toestaat dat het monument dat zij zelf van zo’n grote waarde acht, overgeleverd blijft aan de weersomstandigheden?
  4.  Waarom blijft het al zo lang bij gesprekken voeren en brieven schrijven en maakt u geen gebruik van uw bevoegdheid om het dak te laten repareren en de rekening te sturen naar de eigenaar? Er is immers op dit vlak geen enkele sprake van een grijs juridisch gebied, gemeenten kunnen ingrijpen, waarom doet u dit niet?
  5. Bent u het met mij eens dat dit een buitengewoon slecht signaal is naar de stad toe, dat dit soort excessen niet tijdig worden aangepakt en dat de goedbedoelende monumenteneigenaar voor kleine ingrepen aan allerlei eisen moet voldoen, maar dat geen enkel onderhoud plegen op geen enkele sanctie kan rekenen? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat houdt de monumentale status nog in als het blijkbaar mogelijk is om in hartje beschermd stadsgezicht een aangewezen monument volledig te verkrotten? Bent u het met mij eens dat de ‘bescherming tegen sloop’ dat de gemeentelijke monumentale status zou bereiken, een wassen neus is in het kader van Pand Teerlink, aangezien geen onderhoud plegen en het gebouw overleveren aan de weersinvloeden vanzelf tot gevolg heeft dat het instort en je dan dus ook geen sloopvergunning meer nodig hebt? Zo nee, waarom niet?
  7. In het AD is vermeld dat een eerdere handhavingsactie is gestrand doordat er sprake was van een vormfout. Wat hield deze vormfout in, hoe ernstig is deze vormfout geweest en welke gevolgen heeft dit gehad?
  8. Volgens het AD zou de eigenaar plannen voor het pand hebben overgelegd aan de welstandscommissie en zouden die zijn afgekeurd vanwege de grootte van de ramen. Klopt deze weergave en kunt u hierover duiding verschaffen in de zin van visualisaties van de ingediende plannen/schetsen en de reactie daarop?

Hoogachtend,

Eline van der Vorm

Noot: Victor de Stuers, één van de pioniers op het gebied van monumentenzorg schreef in zijn essay ‘Holland op zijn smalst’ in 1873 het volgende:

“Aan opzettelijke slooping is voortdurende verwaarloozing nauw verwant. Wat ginds de moker verricht, doet hier langzaam maar zeker de tand des tijds. Dikwijls, wanneer de tijd niet snel genoeg werkt, wordt op het eind een handje geholpen en de vernieling voltooid. Deze wijze van handelen is vooral daarom in Nederland zoozeer in zwang, omdat er twee voordelen aan verbonden zijn: vooreerst kost de slooping minder, en vervolgens wanneer een gebouw of een voorwerp ten gevolge van langdurige verwaarlozing zijn eersten glans verloren heeft, kan men verwachten dat het publiek daarin minder belang stelt, en dat de stem van een enkel, die zich tegen de vernieling mocht verheffen, geen weerklank vindt.”

Het is toch meer dan betreurenswaardig dat die woorden anno 2017 nog steeds actueel te noemen zijn.

 


 

Pand Teerlink                                                              

 

Januari 2016

September 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2016

September 2017

 

 

 

 

AD de Dordtenaar: Raad huiverig voor hoogte bouwplan

AD de Dordtenaar: Politiek steunt bezwaar tegen hoogbouw

Gepubliceerd in AD de Dordtenaar op 2 juni 2017.

 

Dordt Centraal – Historische Willemshoeve tegen de vlakte

Gepubliceerd op 5 mei 2017.

 

AD de Dordtenaar: Willemshoeve gaat nog voor de zomer plat

Gepubliceerd in het Algemeen Dagblad op 4 mei 2017.

Bron: http://www.ad.nl/dordrecht/willemshoeve-gaat-nog-voor-de-zomer-plat~aa8d6032/

 

 

« Oudere berichten

© 2017 Dordt Control

Boven ↑